Használati útmutató

 • Termékhez infók

 • Hogyan tudok szerződést kötni?

  Töltsd le az App Store-ból/Play áruházból az ingyenes keretalkalmazást, majd a kérdésekre válaszolva néhány lépésben megkötheted a smartCASCO biztosítást. Mivel a szemle készítése, azaz az autó fotózása is az alkalmazásból történik, érdemes az autó közelében lenned.

 • Mikor jön létre a szerződés, mikortól lesz biztosítva az autóm?

  Rögtön a sikeres díjfizetés után érvénybe lép a biztosítás. A biztosítónak emellett rendelkezésére áll a szokásos 15 napos kockázatelbírálási idő.

 • Miért különleges a smartCASCO biztosítás a többi hagyományos Casco szerződéshez képest?

  Okostelefonról vezérelhető, feltöltős (pre-paid) Casco biztosítás, amiben használat alapján kell fizetni mindig arra a védelemre, amit igénybe veszel. A kiegészítők is igény szerint változtathatóak.

 • Milyen specialitásai vannak a smartCASCO kezelésének?

  Az okostelefon segítségével ”Álló autó” vagy ”Mozgó autó” üzemmódba kell kapcsolni a biztosítást aszerint, hogy a gépjármű parkol (várakozik) vagy mozgásban van. Kérjük, ügyelj rá, hogy a befizetett (feltöltött) díj teljes felhasználásával a biztosítás lejár, ezzel egyidejűleg a biztosítási védelem megszűnik. Az egyenleget bármikor megnézheted, és azt bármikor feltöltheted. A telefont vezetés közben mindig tartsd magadnál, a szabályzat szerint tartsd bekapcsolva a mobilinternetet és engedélyezd a GPS kapcsolatot.

 • Mikor kell „Mozgó autó” üzemmódba kapcsolni?

  Akkor, ha az autó mozgásban van, a mozgás körébe értve a megállást is. Mozgásnak minősül az is, ha a biztosított gépjármű részt vesz a közúti forgalomban, de akár a forgalmi helyzetből adódóan, akár attól függetlenül áll (pl. közúti lámpánál, sorompónál, vagy torlódás következtében), függetlenül attól, hogy a motor bekapcsolt állapotban van-e. Megállásnak minősül a járművel a be- és a kiszálláshoz, vagy a folyamatos fel- és lerakáshoz szükséges ideig, illetve – ha a vezető a járműnél marad – egyéb okból legfeljebb 5 percig történő egy helyben tartózkodás.

 • Mikor kell „Álló autó” üzemmódba kapcsolni?

  Ha a jármű parkol (várakozik). Parkolásnak (várakozásnak) minősül a járművel a megállásnál hosszabb ideig történő egy helyben tartózkodás.

 • Mi történik, ha elfelejtem átváltani a fedezetet álló/mozgó üzemmódra?

  Kérjük, mindig figyelj rá, hogy a parkolásnak/mozgásnak megfelelően kapcsold az alkalmazást álló/mozgó biztosításba.
   
  Ha elfelejtesz álló üzemmódról mozgóra kapcsolni (ami egyébként szerződéses kötelezettség), akkor a biztosító kockázatviselése nem terjed ki a mozgó autó fedezetekre (pl. a törésre). Későbbi mozgóra váltásnál továbbá 15 perc várakozási időt is kiköthet a biztosító, ami azt jelenti, hogy a váltástól számított 15 percet követően vállaljuk csak a mozgó autóra vonatkozó kockázatokat.
   
  Ha viszont elfelejtesz mozgó üzemmódról állóra váltani, akkor a mozgó üzemmódnak megfelelő díjat fizeted, viszont a biztosító kockázatviselése kiterjed az álló autó körébe tartozó kockázatokra (pl. lopásra) is.
   
  Ha van az autódban beépített Bluetooth (BT) eszköz, akkor androidos okostelefonon használhatod a BT figyelmeztető funkciót. A BT-hez kapcsolódáskor az alkalmazás figyelmeztet a telefonon és hangjelzéssel is, hogy kapcsolj mozgóba, illetve ha a BT jel megszűnik, akkor jelzi, hogy kapcsolj állóba.

 • Alapszolgáltatás fedezeteinek rövid leírása

  Mire fizetünk? Az autó tűz vagy természeti csapás (pl. villámcsapás, földrengés) általi károsodására.
   
  Mennyit fizetünk? A keletkezett kárt 10% önrész levonásával térítjük.
   
  Mire NEM fizetünk? Többek között az árvíz által az árterületen okozott károkra, valamint ha a tűzkárt a járműben szállított gyúlékony, robbanó anyag idézte elő.
   
  A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a smartCASCO Szabályzatban (13. oldal, 2.2.1.1.).

  Mire fizetünk? A gépjármű ablaküvegének és tetőablakának baleseti eredetű törésére.
   
  Mennyit fizetünk? Javítás esetén a választott törésbiztosítási összeghatárig, önrész levonása nélkül. Cserénél az önrészesedés mértéke 10%.
   
  Mire NEM fizetünk? Az autó visszapillantó tükreinek, lámpatesteinek és a panoráma tető törésére.
   
  A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a smartCASCO Szabályzatban (14. oldal, 2.2.1.2.).

  Mikor fizetünk? Ha az autód olyan balesetben károsodik, amelyben vétlen vagy, akkor megelőlegezzük Neked a kártérítést. Az aktív kárrendezés keretében a károkozó gépjármű biztosítója helyett mi fizetjük ki a kártérítést, és a további ügyintézés a mi dolgunk.
   
  Mennyit fizetünk? A választott törésbiztosítási összeghatárig, önrész levonása nélkül.
   
  A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a smartCASCO Szabályzatban (15. oldal, 2.2.1.4.).

  Mit fizetünk ki? A gépjármű rendszámának vagy forgalmi engedélyének elvesztéséből, ellopásából eredő okmányirodai pótlási költségeket.
   
  Mennyit fizetünk? Maximum 20.000 Ft/káresemény összeghatárig, önrész levonása nélkül.
   
  A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a smartCASCO Szabályzatban (14. oldal, 2.2.1.3.).

  Mikor szolgáltatunk? Ha a gépjármű üzemzavar, önhiba vagy gondatlanság miatt meghibásodik és nem indul (beleértve a lopásból, rongálásból vagy balesetből eredő mozgásképtelenséget).
   
  Szolgáltatások:
  • Javítót küldünk a helyszínre, ha a gépjármű menetképessé tehető.
  • A menetképtelen gépjárművet elszállíttatjuk a legközelebbi, Aegon által megjelölt szervizbe.
  • Fedezzük a gépjármű tárolásának költségeit maximum 3 napig, ha az indokolt.
  • A menetképtelen gépjármű utasait eljuttatjuk a legközelebbi közlekedési csomópontig.
  • Ha a gépjármű javítása a káresemény napján nem fejeződik be, akkor a szerződő a következő szolgáltatások megszervezése közül választhat: kölcsöngépjármű, szállás legfeljebb 3 éjszakára, vagy továbbutazás busszal vagy vonattal (a választott szolgáltatás költségét az ügyfél fizeti).
  • Külföldön idegen nyelvű vésztolmácsolást, üzenetközvetítést biztosítunk.
  • Útvonal- és utazási tanácsadást nyújtunk.
   
  A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a smartCASCO Szabályzatban (19. oldal, 2.3.1.1.).

 • Álló autó biztosítás fedezeteinek rövid leírása

  Mikor fizetünk? Ha a megfelelően lezárt gépjárművet ellopják vagy erőszakkal elveszik a biztosítottól.
   
  Mennyit fizetünk? Az autó káridőponti értékét fizetjük ki (ezért az összegért azonos használati értékű gépjárművet vehet a biztosított).
   
  Mikor NEM fizetünk? Többek között, ha a kárrendezéshez nem tudja bemutatni a biztosított az autó törzskönyvét és/vagy forgalmi engedélyét, a biztosítási ajánlaton megadott számú kulcsot, illetve ha a garázs nem volt lezárva.
   
  A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a smartCASCO Szabályzatban (16. oldal, 2.2.2.1.).

  Mire fizetünk? A parkoló gépjárműben ismeretlen személy által okozott törésre, sérülésre.
   
  Mennyit fizetünk? A választott törésbiztosítási összeghatárig, 10% (illetve a szerződésben meghatározott minimális) önrész levonásával.
   
  Mire NEM fizetünk? Többek között az autó ellopásával összefüggő, illetve a nem baleseti jellegű károkra.
   
  A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a smartCASCO Szabályzatban (17. oldal, 2.2.2.2.).

  Mire fizetünk? A rágcsálók, kisemlősök által a gépjármű motorterében található berendezésekben, alkatrészekben okozott károkra, ha ezek következtében az autó üzemképtelenné válik.
   
  Mennyit fizetünk? Maximum 100.000 Ft/káresemény összeghatárig, 10% önrész levonásával.
   
  Mire NEM fizetünk? A gépjármű működését nem befolyásoló, esztétikai sérülésekre.
   
  A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a smartCASCO Szabályzatban (25. oldal, 2.3.2.1.).

  Mikor fizetünk?
  • Poggyász: ha a gépjárműben szállított személyes tárgyak megsérülnek például ütközés, tűz, villámcsapás, felhőszakadás következtében, vagy a lezárt csomagtérből ellopják azokat.
  • Adatmentés: ha a fenti okok miatt az autóban lévő számítógépen, fényképezőgépen, egyéb digitális eszközön tárolt adatok elvesznek, megsérülnek, adatmentési szolgáltatást biztosítunk.
   
  Mennyit fizetünk? Maximum 200.000 – 200.000 Ft/káresemény összeghatárig, önrész levonása nélkül.
   
  Mire NEM fizetünk?
  • Poggyász: a biztosítás többek között nem terjed ki nemesfémekre, ékszerre, készpénzre.
  • Adatmentés: ha nem a szolgáltató partnerünk végezte az adatmentést, illetve ha nem a biztosított gépjárműben történt használat közben sérült meg az adathordozó.
   
  A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a smartCASCO Szabályzatban (21. oldal, 2.3.1.2.).

  Mire fizetünk? A gépjárműben szállított, 6 éves kor alatti gyermek babakocsijának, utazóágyának, gyerekülésének, valamint a 3 éves kor alatti gyermek elektronikai felszerelésének (pl. bébiőr, ételmelegítő) sérüléséből, eltulajdonításából származó károkra (a szállító autó káreseménye esetén).
   
  Mennyit fizetünk? Maximum 150.000 Ft/káresemény összeghatárig, 10% önrész levonásával.
   
  A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a smartCASCO Szabályzatban (24. oldal, 2.3.1.3.).

  Mire fizetünk? A gépjármű sérülésével, illetve ellopásával összefüggésben, az autón szállított sportfelszerelés sérüléséből, ellopásából származó károkra.
   
  Mennyit fizetünk? Maximum 250.000 Ft/káresemény, 10% önrész levonásával.
   
  A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a smartCASCO Szabályzatban (25. oldal, 2.3.1.4.).

 • Mozgó autó biztosítás fedezeteinek rövid leírása

  Mire fizetünk? Az autó törésére, sérülésére.
   
  Mennyit fizetünk? A választott törésbiztosítási összeghatárig, 10% (illetve a szerződésben meghatározott minimális) önrész levonásával.
   
  Mire NEM fizetünk? Többek között a gépjárműben keletkezett értékcsökkenésre, bérautóra, egyéb járulékos kiadásokra.
   
  A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a smartCASCO Szabályzatban (17. oldal, 2.2.3.1.).

   ...

  Mire fizetünk? A közlekedés során, vaddal történő ütközés következtében a gépjárműben műszakilag azonosítható módon, baleseti jelleggel, hirtelen, váratlanul bekövetkezett károkra.
   
  Mennyit fizetünk? A választott törésbiztosítási összeghatárig, önrész levonása nélkül.
   
  A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a smartCASCO Szabályzatban (18. oldal, 2.2.3.4.).

  Mire fizetünk? A gépjármű első és hátsó futóművében, azok tartozékaiban, valamint a kormányműben és tartozékaiban kátyúba futás során, baleseti jelleggel bekövetkezett károkra.
   
  Mennyit fizetünk? A választott törésbiztosítási összeghatárig, önrész levonása nélkül.
   
  Mire NEM fizetünk? A biztosított vagyontárgyakban a nem baleseti jelleggel bekövetkezett károkra.
   
  A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a smartCASCO Szabályzatban (18. oldal, 2.2.3.3.).

  Mikor fizetünk? A gépjárműben utazók baleset miatti személyi sérülése vagy halála esetén.
   
  Mennyit fizetünk? Baleseti halál esetén a térítés összege személyenként 500.000 Ft. Állandó, teljes egészségkárosodás esetén 750.000 Ft/fő.
   
  A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a smartCASCO Szabályzatban (26. oldal, 2.3.3.1.).

  Mire fizetünk? A szerződő tulajdonában lévő kutya vagy macska állatorvosi költségeit, ha a kisállat az utazás alatt a gépjármű káreseménye miatt sérül meg.
   
  Mennyit fizetünk? Maximum 50.000 Ft/káresemény összeghatárig, 10% önrész levonásával.
   
  A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a smartCASCO Szabályzatban (27. oldal, 2.3.3.2.).

  Mikor fizetünk?
  • Poggyász: ha a gépjárműben szállított személyes tárgyak megsérülnek például ütközés, tűz, villámcsapás, felhőszakadás következtében, vagy a lezárt csomagtérből ellopják azokat.
  • Adatmentés: ha a fenti okok miatt az autóban lévő számítógépen, fényképezőgépen, egyéb digitális eszközön tárolt adatok elvesznek, megsérülnek, adatmentési szolgáltatást biztosítunk.
   
  Mennyit fizetünk? Maximum 200.000 – 200.000 Ft/káresemény összeghatárig, önrész levonása nélkül.
   
  Mire NEM fizetünk?
  • Poggyász: a biztosítás többek között nem terjed ki nemesfémekre, ékszerre, készpénzre.
  • Adatmentés: ha nem a szolgáltató partnerünk végezte az adatmentést, illetve ha nem a biztosított gépjárműben történt használat közben sérült meg az adathordozó.
   
  A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a smartCASCO Szabályzatban (18. oldal, 2.2.3.3.).

  Mire fizetünk? A gépjárműben szállított, 6 éves kor alatti gyermek babakocsijának, utazóágyának, gyerekülésének, valamint a 3 éves kor alatti gyermek elektronikai felszerelésének (pl. bébiőr, ételmelegítő) sérüléséből, eltulajdonításából származó károkra (a szállító autó káreseménye esetén).
   
  Mennyit fizetünk? Maximum 150.000 Ft/káresemény összeghatárig, 10% önrész levonásával.
   
  A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a smartCASCO Szabályzatban (24. oldal, 2.3.1.3.).

  Mire fizetünk? A gépjármű sérülésével, illetve ellopásával összefüggésben, az autón szállított sportfelszerelés sérüléséből, ellopásából származó károkra.
   
  Mennyit fizetünk? Maximum 250.000 Ft/káresemény, 10% önrész levonásával.
   
  A tájékoztatás nem teljes körű, részletek a smartCASCO Szabályzatban (25. oldal, 2.3.1.4.).

 • Önrészt tartalmaz a biztosítás?

  Igen, az önrészesedés a kár 10%-a, minimum 50 ezer Ft vagy 100 ezer Ft (gépjármű gyártmánytól/típustól függ). A kiegészítők eltérő önrészesedést tartalmazhatnak.

 • Bármilyen gépjárműre köthető smartCASCO?

  Saját tulajdonban lévő, saját használatú személygépkocsik széles körére köthető smartCASCO. A díjkalkulációban tájékoztatunk, ha az autódra nem köthetsz biztosítást. Nem köthető pl. sportautóra, terepjáróra, teherautóra, kishaszon járműre. Ha gépjárműveden hitel van, akkor számodra az Útitárs Casco biztosításunkat javasoljuk. (Ugyanez a javaslatunk lízing esetén is.)

 • Mit jelent az, hogy a használat alapján fizetek?

  A különböző fedezetekre/kiegészítő kockázatokra óradíjakat határoztunk meg, az elszámolás pedig megkezdett perc alapú, így valóban annyit fizetsz, amennyit használod a biztosítást.

 • Hogyan tudok díjat fizetni?

  Díjat fizetni/egyenleget feltölteni az alkalmazáson keresztül lehet az OTP biztonságos mobil fizetési felületén, 5.000/10.000/15.000 Ft-os összegekkel.

 • Mennyibe kerül a smartCASCO?

  A www.smartcasco.hu honlapon található kalkulátor segítségével kiszámíthatod, hogy a Te jellemző/átlagos heti autó használatod mellett mennyibe kerül a biztosítás. Ezen kívül az alkalmazás ”Egyenleg” menüpontjában látható a még rendelkezésre álló egyenleg. A statisztika menüpontban az elmúlt 24 óra / 7 nap / 30 nap ”fogyasztási” statisztikái láthatók (Ft-ban és időbeli megoszlásban is)

 • Miért kell bekapcsolni a GPS vevőt?

  A biztosító a GPS adatok felhasználásának segítségével tudja garantálni a megfelelő szolgáltatást a „Mozgó autó” üzemmódban bekövetkezett károk esetén.

 • Külföldön is használhatom a smartCASCO biztosítást?

  Igen, a biztosítási védelem a Fehérorosz Köztársaság, a Moldovai Köztársaság, az Oroszországi Föderáció és Ukrajna kivételével kiterjed Európára is (ideértve Törökország teljes területét) , azonban külföldön számolj a roaming díjak miatti plusz költségekkel.

 • Mi történik, ha elfogy az egyenleg?

  Ha elfogy az egyenleg, azzal a biztosítás is megszűnik. A smartCASCO biztosításnál fontos, hogy mindig gondoskodj róla, hogy elegendő egyenleged legyen a biztosítási fedezethez.

 • Újraindíthatom a szerződést, ha elfogyott az egyenleg?

  A szerződés újraindítható, de nem visszamenőleges hatállyal. Gyakorlatilag egy új biztosítást köthetsz ilyenkor. A korábbi szerződés adatainak egy részét nem kell újra kitöltened, de például a szemléhez új fotókat szükséges majd készítened.

 • Tudom módosítani az önrészt?

  Nem, a smartCASCO-ban fix az önrészesedés mértéke.

 • Tudok módosítani a törés biztosítási limitet a szerződés hatálya alatt?

  Nem, a biztosítás díját az ajánlattételkor megadott limitösszegre kalkuláltuk, így a szerződés megszűnéséig ez a limitösszeg az érvényes. A gépjárműre új szerződés kötésekor (például a lejáratot követően) természetesen tudsz másik limitösszeget választani az alkalmazás által felkínált választékból.

 • Alkalmazáshoz infók

 • Honnan tudom, hogy meddig elegendő az egyenlegem?

  Az „Egyenleg” menüpontban láthatod, hogy az aktuális fedezetek mellett (álló és mozgó esetén is) meddig elegendő a befizetett díj. Extra értesítéseket is küldünk, hogy időben feltölthesd az egyenleged:
  • Telefonos emlékeztető: 1500/1000/500 Ft elérésekor
  • E-mailes emlékeztető: 1000 Ft alatt.
  • Az alkalmazáson belül bármikor biztonságosan befizetheted a díjat (lásd 9. pont).

 • Mi történik, ha lemerül a telefonom?

  A biztosításod az aktuális fedezettel megy tovább. A smartCASCO-ban a telefon kapcsolóként működik, tehát lemerült telefon esetén is él a biztosításod, egyedül fedezetet váltani nincs lehetőséged. A telefon lemerülésével járó kellemetlenségek elkerülése érdekében
  • akkumulátor figyelmeztetést küld a telefon 15% töltöttségi szint alá kerüléskor
  • figyelmeztet az alkalmazás, ha 15% alatt aktiválod a mozgó autó biztosítást,
  • legvégső esetben ügyfélszolgálati telefonszámunk hívásával (+36 1 477 4800) a biztosításodat alapra tudod állítani (alapszolgáltatás+álló autó biztosítás kiegészítő fedezetek nélkül)

 • Mi történik, ha ellopják a telefonom?

  Ez esetben javasoljuk, hogy hívd ügyfélszolgálatunkat (+36 1 477 4800), ahol a biztosításod alapra állítását (alapszolgáltatás+álló autó biztosítás kiegészítő fedezetek nélkül) tudod kezdeményezni

 • Van-e megoldás arra, ha egy családban egy autót többen is használnak?

  Igen, egy autót több telefonról is lehet vezérelni, ehhez minden felhasználónak le kell töltenie a smartCASCO alkalmazást az okostelefonjára, és azt magánál kell tartania.Fontos, hogy egyenlege a szerződésnek van, nem a felhasználónak, tehát több felhasználó ugyanazt az egyenleget használja.

 • Kezelhetek-e több autót egy telefonról?

  Igen, ezért van szükség első lépésben smartCASCO fiók létrehozására, amelyen belül tetszőleges számú autó biztosítását kezelheted. Fontos azonban, hogy minden járműhöz külön biztosítás szükséges, és mindegyik szerződéshez saját egyenleg tartozik.

 • Milyen telefon igénye van a smartCASCO-nak?

  • Android verzió: minimum 4.1
  • iPhone verzió: minimum iOS 7
  • Kijelző méret: minimum 320x480
  • Egyéb hardver igény: fényképező, GPS

 • Mekkora adatforgalomra számíthatok?

  A smartCASCO adatforgalma nem jelentős, nagy mértékben függ attól, hogy mennyit vezetsz. Heti átlag 10 óra vezetés mellett a havi adatforgalom kb 5-6 MB.

 • Hova kerülnek a telefonon letöltött dokumentumok?

  Androidon a telefon fő menüjében a Letöltések/Downloads alkalmazás alatt találhatók meg. iPhone-on lehetőség van a dokumentumokat email-ben elküldeni, illetve a beépített könyvolvasó alkalmazás használatával később is megmaradnak ezek a dokumentumok.

 • Hol láthatom a szerződésem adatait részletesen?

  A smartCASCO alkalmazás főképernyőjén a jobb felső sarokban található ”i” betűre kattintva láthatod az alapvető információkat, és itt találod a biztosítási ajánlatot is, amelyet a szerződéskötéskor megadott adataiddal együtt bármikor megtekinthetsz. Ugyanitt megtalálod az ügyintézéssel, kárbejelentéssel, ePostával és az Assistance szolgáltatással kapcsolatos tudnivalókat is.

 • Mit tegyek, ha elfelejtettem a jelszavam?

  A smartCASCO fiók bejelentkezési képernyőjén kérhetsz új (ideiglenes) jelszót, amit a regisztrációs email címedre küldünk el.


Aegon smartCASCO

Töltsd le MOST!

Letöltés Android készülékre:

Letöltés iPhone készülékre:

Az alkalmazás letöltése ingyenes

Copyright 2015. Aegondirekt.hu Zrt.